Gratis online dating &
relatiebemiddeling
Privacy-beleid van RelatieKlik.nl

Als je je inschrijft op Relatieklik.nl dan vragen we je enkele persoonsgegevens in te vullen. We leggen in deze privacyverklaring uit wat we met deze gegevens doen en hoe we die gebruiken om jouw online dating ervaring tot een goede te maken.

De gevraagde gegevens


Verplichte persoonsgegevens die we nodig hebben voor de juiste werking van de dienst zijn de volgende gegevens: e-mailadres (niet zichtbaar op de site), geboortedatum (alleen je leeftijd is zichtbaar op de site), geslacht, postcode (niet zichtbaar op de site), province waarin je woont, land waar je woont.

Optionele (niet verplicht in te vullen) persoonsgegevens die we vragen zijn: je woonplaats, mobiel telefoonnummer (niet zichtbaar op de site), je beroep, je haarkleur, je postuur, je lengte, je kleur ogen, je huidskleur, je opleiding, het aantal kinderen dat je hebt, of je rookt of niet, of je drinkt of niet en wat je religie is. In meer detail volgt hieronder een lijst met de gevraagde informatie.

We vragen je de volgende persoonlijke zaken om een volledig en mooi profiel op te kunnen stellen voor je. Je kunt in alle gevallen de antwoorden op de vragen min of meer in het midden laten en jezelf niet bloot te geven. Hoe meer je over jezelf invult en vertelt hoe meer matchingsmogelijkheden je hebt om gematcht te worden aan een passende partner. De zaken die we vragen bij het aanmaken van een profiel op de site zijn (de ingevulde waarden zijn zichtbaar in je profiel op de site):
Burgerlijke staat
Hoogst genoten opleiding
Beroep
Sociale status (bijvoorbeeld: werkzaam in beroep, werkloos etc.)
Werkstatus (bijvoorbeeld: parttime, fulltime)
Kinderen
Kinderwens
Geloof of levensbeschouwing
Talen die je spreekt
Huisdieren
Politieke voorkeur
Uiterlijk (bijvoorbeeld: Mediterraans)
Lichaamstype (bijvoorbeeld: normaal/gemiddeld of volslank)
Lichamelijke handicap
Lengte in cm
Haarkleur
Kleur ogen
Zelfbeschrijving algemeen (bijvoorbeeld: ernstig, vrolijk, humorvol)
Alcoholgebruik
Roken
Favoriete vrijetijdbesteding
Hobbyís en interesses
Favoriete voedsel
Dagelijkse eetgewoontes
Kookt graag zelf?
Dagritme
Werkschema (bijvoorbeeld: van 9 tot 5)
Opruimgewoontes (bijvoorbeeld: altijd netjes en opgeruimd)
Kledingstijl (bijvoorbeeld: netjes, verzorgd)
Sport
Sportgewoontes (bijvoorbeeld: dagelijks of 2 keer per week)
Favoriete muziek
Bespeel je een muziekinstrument
Favoriete vakantie

We geven je de mogelijkheid om bovenstaande zaken in te vullen. Nogmaals, dat is niet verplicht. Deze gevraagde gegevens maken wel dat jouw profiel voor een ander lid goed leesbaar wordt om zodoende een goed beeld van jou als persoon te krijgen. Alleen om die reden vragen we dan ook om deze gegevens in te vullen.

Verder vragen we je een aantal vrij in te vullen velden te vullen zoals bijvoorbeeld een algemene beschrijving of oproep om bij je profiel te plaatsen. De algemene beschrijving of oproep om bij je profiel te plaatsen is een verplicht in te vullen veld. Dit veld moet minimaal 10 woorden bevatten. Alle andere velden zijn optioneel (zoals favoriete eten, favoriete films, favoriete boeken en soortgelijke vragen). Als je in deze velden persoonsgegevens invult dan doe je dit op eigen risico. Wij gebruiken de inhoud van deze velden overigens alleen bij het vrij zoeken op zoektermen in de profielen op de site. De inhoud van deze velden wordt niet gebruikt voor enig ander doel dan dit online zoeken door andere ingeschreven leden op de site.

Je kunt een of meer fotoís plaatsen bij je profiel op de site. De fotoís worden bekeken en beoordeeld. Als de fotoís aanstootgevend zijn of niet passend binnen het gebruik van onze dienst dan verwijderen we de foto en ontvangt het betreffende lid hiervan een melding per e-mail. Fotoís met verwerkte persoonsgegevens in het beeldmateriaal zullen wij verwijderen en afkeuren. Het plaatsen van fotoís in het algemeen en fotoís met herleidbare persoonsgegevens in het bijzonder doe je volledig voor eigen risico. Wij gebruiken geplaatste fotoís alleen in de profielen op de site en deze fotoís zullen nooit aan derden verstrekt worden. Het kan zijn dat fotoís en beperkte profieldetails ook zichtbaar zijn voor bezoekers die nog niet zijn ingelogd op de site.

Jouw gegevens inzien en aanpassen


Ingevulde gegevens zijn altijd online (na inloggen op de site) in te zien en aan te passen. Bepaalde gegevens zoals het e-mailadres, het geslacht en de accountnaam zijn niet zonder meer direct door jezelf aan te passen. Dit kun je wel doen door een aanvraag in te dienen via de site. Hiervoor kan een vergoeding gevraagd worden. De eventueel gevraagde vergoeding wordt duidelijk gecommuniceerd op de site.

Verwijderen van persoonsgegevens en ter beschikking stellen van persoonsgegevens aan derden


Je kunt te allen tijde je profiel uitschrijven van de site. Je profiel en je gegevens blijven dan wel bewaard in de database. Je mailadres wordt zodanig aangepast dat hierop geen mail meer ontvangen kan en zal worden. Je kunt een aanvraag doen voor het volledig verwijderen van je gegevens. Wij zullen dat na je aanvraag binnen 30 dagen oppakken en verwerken. We zullen je, na verwijdering van de gegevens op de hoogte stellen hiervan. Het kan voorkomen dat je gegevens langer bewaard moeten blijven. We ontvangen zo nu en dan een aanvraag van overheidsinstanties (zoals de politie) om gegevens van een profiel aan te leveren voor een onderzoek. Dat onderzoek kan bijvoorbeeld het volgende inhouden: een ander lid kan aangifte hebben gedaan voor online lastigvallen of bedreiging. In deze situaties zullen wij de gegevens (alleen bij een officiŽle aanvraag via mail of via de post) ter beschikking stellen. Als wij dit doen dan zullen we de persoon, die bij de betreffende ter beschikking gestelde gegevens hoort, via het bij ons bekende e-mailadres hiervan op de hoogte stellen.

Wij zullen verder nooit (met uitzondering van de hierboven genoemde situatie) persoonsgegevens ter beschikking stellen aan andere bedrijven of overheidsinstanties om wat voor reden dan ook.

Ip adres


Jouw ip adres wordt opgeslagen bij iedere keer dat je inlogt op de site. Wij gebruiken dit gegeven in sommige gevallen om te bepalen waar een bezoeker vandaan komt. Dit kan ons extra informatie geven over de bewuste bezoeker op de site. Ook wordt dit gegeven gebruikt bij het vaststellen of iemand meerdere actieve profielen heeft op de site.

Google Analytics


Wij gebruiken Google Analytics voor het verzamelen van gegevens over het online gedrag van onze leden en bezoekers van de site. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan Google en ingevulde persoonsgegevens worden niet opgeslagen of gebruikt voor deze dienst van Google. Gegevens die wij via Google Analytics kunnen bekijken zijn bijvoorbeeld: waar komen onze bezoekers voornamelijk vandaan (land en/of regio), welke paginaís op de site worden door bezoekers vooral bezocht, hoeveel paginaís bekijken bezoekers van onze site gemiddeld gezien, hoeveel procent van de bezoekers verlaat de website na het bezoeken van slechts 1 pagina. En zo zijn er meer zaken die we via Google Analytics kunnen bekijken die iets zeggen over het online gedrag van onze bezoekers. De verstrekte gegevens vanuit Google Analytics zijn niet gekoppeld of te koppelen aan bij ons bekende profielen of persoonsgegevens. Alle info over het privacybeleid van Google Analytics is hier te vinden: https://policies.google.com/privacy?hl=nl

Google Adsense


Wij tonen banners en tekstadvertentie uit het Google Adsense netwerk. Deze reclame-uitingen worden niet geplaatst op basis van de ingevulde persoonsgegevens in het profiel op de site. Deze banners worden wel geplaatst op basis van persoonskenmerken van de bezoeker (jou als lid van Relatieklik.nl), maar die gegevens zijn door Google verzameld en worden door Google gebruikt om voor jouw passende uitingen te tonen. Wij hebben hier als Relatieklik.nl zijnde verder geen invloed op.

Bannercampagnes


Wij plaatsen zo nu en dan eigen bannercampagnes online op de site. Deze banners (reclame-afbeeldingen of reclame-teksten) kunnen we mogelijk gericht tonen op de volgende persoonsgegevens die ingevuld zijn in het profiel: geslacht, leeftijd, provincie, stad en land.

Wie hebben toegang tot de verzamelde gegevens?


Als je een profiel aanmaakt op Relatieklik.nl en als je gebruikt maakt van de dienst dan verzamelen we daarvan gegevens in onze database. Je persoonsgegevens zijn opgeslagen, maar we verzamelen ook gegevens over welke profielen of paginaís je op de site bekijkt, en we slaan de verstuurde berichten op die je van andere leden ontvangt of naar andere leden stuurt. Om de site goed te kunnen beheren hebben de medewerkers van Relatieklik.nl toegang tot deze gegevens. De medewerkers bekijken alle profielen en fotoís en beoordelen of het betreffende lid bij het betreffende profiel handelt binnen de regels van de ethiek en de opgestelde regels van Relatieklik.nl zelf. Relatieklik.nl is een datingsite die zich richt op serieuze dating en relatiezoekende. Mensen die duidelijk gericht zijn op erotisch daten zullen worden verwijderd van de site. Dit verwijderen zal gebeuren door een medewerker van Relatieklik.nl. Naast medewerkers van de redactie van Relatieklik.nl hebben ook technisch beheerders toegang tot de database van Relatieklik.nl. Zij maken geen gebruik van de data en persoonsgegevens om hun werk te kunnen doen, maar ze hebben wel toegang tot deze data.

Beveiliging van de gegevens


Relatieklik.nl is zich zeer bewust van het feit dat persoonsgegevens goed bewaard en beveiligd moeten worden. Om deze reden hebben wij de beveiliging op een hoog niveau staan.†

Verder maken we altijd en alleen maar gebruik van beveiligde verbindingen via het HTTPS protocol. De gebruikte certificaten hiervoor worden steeds up to date gehouden en we zorgen ervoor dat we certificaten gebruiken die een hoog beveiligingsniveau hebben.

Datalekken


Een eventueel datalek zullen wij direct melden bij alle leden en we zullen er uiteraard alles aan doen om dit eventuele datalek zo snel mogelijk te dichten.

Gebruik van cookies


Wij maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die geplaatst worden op de computer van de bezoeker van de site. Deze bestandjes bevatten enkele gegevens over het bezoek op de site zoals bijvoorbeeld op welke datum en tijd het laatst is ingelogd op de site. Om correct ingelogd te kunnen blijven op de site zijn deze cookies nodig. Cookies helpen dus bij de correcte werking van de site.

Daarnaast maken we gebruik van Google Analytics, die zijn eigen cookies achterlaat op de computer van de bezoeker. Zie voor meer informatie over Google Analytics het gedeelte dat hierop speciaal is gericht.

Toegang tot je persoonlijke gegevens


Je hebt het recht ons te vragen welke gegevens we van je verwerken. Dit verzoek kan je schriftelijk indienen per e-mail naar info@relatieklik.nl. We zullen vervolgens binnen 4 weken reageren.

Ook heb je het recht om ons te verzoeken deze gegevens aan te vullen of aan te passen, te verbeteren of te verwijderen. Verwijderen van gegevens doen wij vervolgens zolang het bewaren van deze gegevens niet wettelijk van ons wordt vereist.

Klachten


Heb je een klacht over deze privacyverklaring? Dan ben je welkom die eerst aan ons door te geven. We beloven je klacht serieus te nemen.

Vind je dat we onvoldoende met je klacht doen? Dan heb je altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Jouw rechten


Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heb jij als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen je hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe je je op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieŽn van jouw gegevens enkel naar het bij ons reeds bekende e-mailadres van jou. In het geval dat je de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij je vragen jezelf te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieŽn van gegevens ontvang je in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Je hebt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vermoedt dat wij je persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht


Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht


Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking


Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij jou op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot je de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid


Je hebt altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op jouw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. Je kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. Je ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op jouw verzoek. Als jouw verzoek wordt ingewilligd sturen wij je op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieŽn van alle gegevens over jou die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten


Je hebt in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Media 73 B.V.. Als je bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van het bezwaar. Is het bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieŽn van gegevens die wij (laten) verwerken aan jou ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. Je hebt bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken jouw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Ben je van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Wijzigingen aan deze privacyverklaring


Deze privacyverklaring kan bijgewerkt worden als er iets in de bedrijfsvoering of in de wet wijzigt. Belangrijke wijzigingen zullen we mailen naar alle betrokkenen. Op deze pagina is altijd de huidige/ laatste versie van de privacyverklaring te lezen.

Heb je vragen over deze privacyverklaring? Mail dan even naar info@relatieklik.nl of neem contact met ons op via het contactformulier.Ontvang meer reacties op je profiel!

Alle foto's op een rij.
Relatieklik is een 100% gratis datingsite met matchtest, chat en weblog van een psycholoog. We reviewen alle profielen dagelijks. Op het blog vind je handige artikelen over de psychologie achter daten, communicatie, partnerkeuze, langdurige relaties, seks en geluk.